Den største ADP-skandale er lukketheden – og den begyndte under Venstre

I disse dage debatteres ADPs lukkethed – igen. Debatten var også oppe i juni, da Enhedslisten stillede forslag om at gøre det muligt, at søge aktindsigt i ADP. Kun Enhedslisten stemte for forslaget til byrådsmødet i juni.

I slutningen af august blussede debatten op igen, da et lokalt medie kunne fortælle om bilag fra en whistleblower, der pegede på voldsomt overforbrug på eksempelvis rejser og repræsentation – sandsynligvis på kant med loven.

Byrådet besluttede denne gang i enighed at iværksætte en undersøgelse – og alle partier tog denne gang kraftigt afstand fra lukketheden og krævede et møde og en advokat-undersøgelse. ADPs første svar kunne tolkes som ”hop i havnen”.

ADP måtte dog gøre som ejerkredsen bad om, men ville ikke bruge den advokat Fredericia Kommune havde valgt (som blandt andet er ekspert i kommunalt ejede aktieselskaber). De ville brugte deres egen advokat…

Nu har vi fået præsenteret ADPs redegørelse. Den er (som forventet) et partsindlæg. Og den er så kompromitteret af tavshedsklausuler og hemmeligholdelse, at den ikke rigtig bidrager med ny viden. Blot en konstatering af det åbenlyse: Der har være alvorlige uregelmæssigheder – og de er blevet håndteret helt anderledes end de burde, i et kommunalt ejet selskab. Lukketheden og ønsket om at ”undgår støj” sejrede stort over åbenhed, demokrati og respekt for ejere: Fredericias borgere.

Imens redegørelsen blev udarbejdet, gravede Enhedslisten videre.

”Jeg søgte aktindsigt i forbindelse med et halvårsregnskab, vi var blevet præsenteret for i juni 2021. Som folkevalgt repræsentant for ejerkredsen tænkte jeg, at jeg måske havde mulighed for at bede om bilag i den forbindelse. Det havde jeg ikke – og det er jo helt groteskt”, fortæller Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz.

Enhedslisten begyndte herefter at interessere sig for, hvem der reelt tog beslutningen om at ADP skulle fritages for aktindsigt. Beslutningen blev taget i transportministeriet – men hvem bad om at få ADP med på denne korte liste over disse hermetisk lukkede virksomheder? Og hvem har forsøgt at forhindre det?

Cecilie Roed Schultz søgte aktindsigt i processen. Eller rettere den formodede demokratiske proces. Der måtte jo være beslutningsreferater. Disse akter ville være kommunale og derfor mulige at søge aktindsigt i.

Svaret overraskede.

Det viste sig, at ADP og Fredericia Kommune allerede i 2010 havde bedt om at ADP blev fritaget for aktindsigt.

 

”Efter gentagne henvendelser vedrørende referater og lignende fra beslutningsprocessen, måtte vi konstatere, at de ikke fandtes. Der var aldrig truffet nogen officiel nedskrevet beslutning. Det betyder sandsynligvis, at det er en beslutning der er taget på borgmesterkontoret – ikke i økonomiudvalg, byrådssal eller lignende. Af de mange mails jeg har fået aktikindsigt i er det tydeligt, at den her proces styres af ADPs direktion og Thomas Banke. Ikke af demokratiet. Det er rystende!” forklarer Cecilie Roed Schultz.

I 2010 var Thomas Banke borgmester. Da transportministeren i efteråret 2013 retter henvendelse, for at få bekræftet, at Fredericia Kommune fortsat ønsker at få ADP på den særlige liste, er der ligeledes ingen demokratisk beslutning. Der findes ingen referater fra beslutningsmøder eller lignende. Kun et par mails fra direktionen i ADP og Fredericia Kommunes direktion. På dette tidspunkt har Kenny Bruun Olsen overtaget borgmester-stolen.

”Debatten om offentlighedsloven er nået befolkningen på dette tidspunkt. Det er offentlig kendt at selskaber som ADP forsøger at blive fritaget. Det er utænkeligt, at direktionen har kørt det her uden om hver eneste folkevalgte. Som minimum må borgmesteren være orienteret. Og hvorfor har ingen i byrådet interesseret sig for hvad der foregik lige for næsen af dem? Turde de ikke skabe ”støj” om ADP midt under kommunalvalget i 2013?” spørger Cecilie Roed Schultz.

Enhedslisten sad dengang endnu ikke i byrådet. Det gjorde til gengæld Venstre, Socialdemokratiet, SF, Konservative, Dansk Folkeparti og Borgergruppen. Ingen stillede spørgsmål. Hverken internt eller eksternt.

Men er det mon kutyme, at den slags besluttes bag lukkede døre på borgmestergangen og at ingen øvrige byrådsmedlemmer blander sig? Nej, viser endnu en af Enhedslistens aktindsigter. Bornholms kommunalbestyrelse kunne ikke nå at lave en demokratisk proces om beslutningen uden at overskride deadline for tilbagemelding i 2013 og de bad derfor om udsættelse af deadline. For den demokratiske proces skulle selvfølgelig ikke tilsidesættes.

To Venstre-borgmestre har tilsyneladende startet lukketheds-kulturen på flere planer, ved dels at få ADP fritaget for aktindsigt og dels ved at undlade, at lade byrådet tage stilling til at så vigtigt og principielt spørgsmål.

”Intet tyder på, at lukketheden startede eller sluttede ved Jacob Bjerregaard. Det er en kultur, som breder sig langt ud over enkeltpersoner. Det er en kultur vi i Enhedslisten til stadighed forsøger at gøre op med. Ofte uden at have et flertal med os. Og i denne sag, har vi stået ganske alene, indtil skabet ikke kunne holdes lukket mere og skeletterne begyndte at vælte ud. Fredericia fortjener bedre! Fredericia fortjener flere kritiske stemmer i byrådet! Jeg håber, at Enhedslisten går frem ved valget i november, så vi kan lægge endnu mere pres på og få endnu flere muligheder for at grave i disse skandale-sager – for ADP-sagen er på ingen mede enestående”, slutter Cecilie Roed Schultz.