Brugere af Proaktiv kræver flere fællesskaber

Tirsdag aften deltog Enhedslistens spidskandidat, Cecilie, Roed Schultz, i paneldebatten på Proaktiv.

Brugerne var meget velforberedte og det blev hurtigt klart for politikerne, at der i de forgangne år er sparet alt for voldsomt på området. ”Hvorfor har i nedlagt opgangsfællesskaberne? Nu sidder jeg bare alene.”, ”Hvorfor har politikerne så travlt med at spare?” og ”Hvorfor siger I ét og gør noget andet?” var spørgsmålene blandt andet fra salen.

Enhedslisten har som det eneste parti i byrådet ikke været med i de omtalte besparelser – i sidste periode fordi vi ikke sad i byrådet og i denne periode, fordi vi stemte imod. Besparelserne var simpelt hen for voldsomme. Og det måtte politikerne stå til ansvar for denne tirsdag aften.

Desværre ønskede de fleste partier ikke at stå til ansvar for dette. De fleste partier var nemlig repræsenteret i panelet af politikere, som ikke sidder i byrådet og de havde travlt med at forsikre, at de ikke havde været en del af besparelserne, til stor forvirring for de fremmødte. Kun socialdemokratiet stod ved besparelserne og erkendte, at der var blevet sparet for voldsomt.

Derfor gav det også store klapsalver, da Enhedslistens paneldeltager præsenterede et af vores forslag: Der skal gennemføres en høring om konsekvenserne af de store besparelser der har været på voksenserviceområdet inden for de sidste 10 år, med henblik på at vurdere konsekvenserne for mennesker med handicap og medarbejderne på området.

Som aftenen skred frem blev det tydeligt, at vi har en gruppe borgere i Fredericia, som ikke føler sig hørt af kommunen. De føler sig underprioriterede. De mangler fællesskaber.

Det tager vi meget alvorligt i Enhedslisten.

I Enhedslisten vil vi derfor kæmpe for, at Social- og omsorgsudvalget får en tættere kontakt med borgerne i målgruppen – det skal ikke kun være op til valg der er dialog.

Vi vil have genetableret opgangsbofællesskaberne og sikre, at alle borgere har adgang til fællesskaber der giver mening for dem at være en del af.

Vi vil knokle for, at der findes penge til ledsaget ferie, så pengene ikke skal tages fra et andet sted på området.

Vi vil kæmpe for, at alle har en hverdag, som er både tryg og berigende. De borgere som ønsker det, skal have mulighed for aktiviteter, fest og farver.

Læs om de mange andre ting vi vil kæmpe for på dette område her