Borgerne fortjener ordentlige politikere

Læserbrev af Jan Filbært, bestyrelsesmedlem Enhedslisten Fredericia

Det er helt fair man er startet op med at føre valgkamp, men det er ikke i orden man skyder med spredhagl og trækker hele den politiske scene ind i en ond cirkel af mangel på seriøsitet og mangel på respekt for sine politiske modstandere og byen borgere.

Befolkningen i Fredericia by har krav på at de politikere der er valgt også forvalter deres post med omhu og respekt, men igennem den seneste tid har det ikke været tilfælde hos nogle af de valgte i byrådets partier.

Jeg vil gerne give et par eksempler på det.

Hr. Karsten Byrgesen (NB) udtaler den 23. februar til Avisen. Nu, at det er en skandaløs håndtering af hjemsendelsen af kommunens økonomi – personalechef og at han ikke var blevet orienteret på noget tidspunkt.

Det der undrede flere af byrådets medlemmer ved udtalelsen fra Karsten Byrgesen var, at han var inviteret med og var deltagende på det møde hvor det blev besluttet.

Den 21. februar udtaler Fru. Inger Nielsen (DF) og Pernelle Jensen (V) Til Fredericia Dagblad at ungdommens hus bør laves helt om og gennemtænkes på ny.

Så vidt så godt, alle kan og må jo have en mening om, hvad de mener kommunens bygninger skal bruges til, men når man udtaler sig til et medie, så bør fakta være i orden.

Antallet af brugere som benytter sig af Ungdommens hus havde de nævnte politikere åbenbart ikke styr på, tallet 20 blev nævnt og ser man på de faktiske tal, som begge politikere kunne have fået i kommunens forvaltning, ja så er de væsentligt højere og langt fra det tal der nævnes.

Den 6. marts udtaler Hr. Søren Grøn Stampe (C) sig til DanmarkC TV om samme sag og jeg skal da love for, at her stikker tallene helt af.

15.000 kr. pr bruger koster det Fredericia kommune, holdt op imod fakta, ja så er dette tal meget overdrevent og langt væk fra virkeligheden.

Hr. Søren Grøn Stampe kunne i samme åndedrag også konkludere ud fra 3 personers ageren, at Ungdommens hus er og bliver et sted hvor stofferne flyder.

Denne udtalelse blev fulgt op af Toke Kieler (C) med denne her tekst ” Miljøet omkring Ungdommens Hus er syg og narkopræget. Mine børn kommer ALDRIG til at blive en del af det ”

Den 4.marts udtaler Susanne Eilersen (DF) på vegne af DF, at den nye daginstitution som kommunen vil bygge ved Madsby måske slet ikke skal bygges der og der kun er taget en beslutning om kun at sætte en proces i gang og der er afsat midler til projektering.

Dette bliver skudt ned af bla. Magnus te Pas som er koncernchef for børne-og ungeområdet, han udtaler at det var et enigt byråd der i forbindelse med budgetforhandlinger skrev under på at det var ved Madsby den nye daginstitution skulle ligge.

Udtalelser i artiklerne og indslagene som de nævnte, er med til at dræbe den saglige debat og med til at befolkningen i Fredericia kommune bliver trætte af politikerne, allerede inden kommunalvalget senere på året, fakta skal være på plads inden man udtaler sig, dette har vi brug for i denne valgkamp.

Ender vi med at flytte på fakta og blot skaber et billede der passer efter hvor vi står på dagen, ja så ender det med, at det byråd der bliver valgt til kommunalvalget, allerede har nogle kæmpe udfordringer at slås med, grundet det meget grumset billede der er skabt gennem valgkampen.