Borgerlig spidskandidat har politianmeldt Enhedslistens byrådspolitiker

Enhedslisten går ind for åbenhed og vi mener ikke, at vi har noget at skjule. Derfor bekræfter vi hermed, at vores byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz er blevet politianmeldt.

Vores opfattelse er, at der er tale om en misforståelse fra Sune Nørgaard Jakobsens (anmelders) side og at der ikke er overtrådt nogen tavshedspligt.

Gennemgang af ”sagen”:

D. 9. februar lagde DanmarkC TV en pressemeddelelse fra Enhedslisten Fredericia på deres facebookside. Titlen var ”Demokratiet skal udvikles og styrkes med disse forslag”.

Tråden kan læses i sin helhed her.

Kommentarsporet udvikler sig hurtigt. Følgende kommentarer er det der nu det der er blevet politianmeldt af Sune Nørgaard Jakobsen fra Den Demokratiske Borgerlisten, dengang SF.

Spørgsmålet ”Men jeg kan da forstå, at du har været forbi familie-afdelingen for at sige undskyld for de ting du skrev om dem?” er den sætning, der af Sune Nørgaard Jakobsen opfattes som et brud på tavshedspligten og som politiet nu skal bruge ressourcer på at undersøge om er en overtrædelse af loven.

Efterfølgende gjorde medlemmer fra Enhedslisten og SF hvad de kunne, for at genskabe et godt samarbejde, sådan som der også har været tidligere mellem de to partier.

Sune Nørgaard Jakobsen kontakter Cecilie Roed Schultz i en privat messenger-besked d. 16. marts. Det bliver af Cecilie opfattet som en udstrakt hånd – et tegn på, at der nu kan tales sammen i en ordentlig tone. Der bliver talt fortroligt og venligt igennem flere beskeder denne aften og i Enhedslisten håbede vi på, at der nu endelig kunne komme lidt ro i forhold til forholdet mellem Enhedslisten og SF´s spidskandidat.

D. 24. marts modtager Cecilie Roed Schultz en mail fra formanden i Børn- og Skoleudvalget. Han og borgmesteren har modtaget en mail indeholdende personfølsomme oplysninger fra Sune Nørgaard Jakobsen (om Sune Nørgaard Jakobsen m.fl.). Derfor citeres kun den sidste del her, men essensen er, at han tror, at Kirsten Blæhr har orienteret udvalget om en konkret sag i familieafdelingen:

”Jeg vil derfor bede Næstformand Cecilie Roed Schultz og Familiechef Kirsten Blæhr om et offentligt dementi i lokalmedierne i Fredericia senest. d. 2/4-2021. Hvis dette ikke imødekommes, vil mit mit næste skridt være en politianmeldelse for brud på tavshedspligten. Jeg har taget mig den frihed at tage screenshot af det ovenstående og kan derfor dokumenteres på forlangende. Jeg ser frem til at høre nærmere.

Med venlig

Sune Nørgaard Jakobsen”

Senere på dagen d. 24. marts holder to medlemmer af Enhedslisten (Maria Sloth og Cecilie Roed Schultz) et møde med tre medlemmer af SF (Sune Nørgaard Jakobsen, Connie Maybritt Jørgensen og Per Laursen).

Her bliver truslen om politianmeldelsen – men også hele ”sagen” – talt igennem. Sune Nørgaard Jakobsen indser på dette møde, at han har misforstået Cecilie Roed Schultzs kommentar på facebook. Der er ikke i udvalget blevet orienteret om noget personfølsomt. Der er blevet orienteret om arbejdsmiljøet i familieafdelingen og om at det har hjulpet, at Sune Nørgaard Jakobsen har været forbi og tale med de ansatte, samt undskylde for de ting han har skrevet om dem.

Om det er korrekt at Sune Nørgaard Jakobsen har sagt undskyldt ved vi af gode grunde ikke. Men der er aldrig blevet nævnt noget om at Sune Nørgaard Jakobsen skulle have en sag i familieafdelingen eller indholdet af denne. Det er alene Sune Nørgaard Jakobsen der har omtalt denne sag.

Som det ses af facebook-kommentarerne fastslår Cecilie Roed Schultz med det samme d. 9. februar, at det ikke er blevet orienteret om hans eventuelle involvering i en sag i afdelingen og at udvalget heller ikke helt generelt orienteres om folks sager.

Sune Nørgaard Jacobsen skriver dagen efter mødes denne besked til Cecilie Roed Schultz:

Men nu blæser der tilsyneladende andre politiske vinde.

Sune Nørgaard Jakobsen meldte sig ud af SF for et par uger siden. Efterfølgende har han stiftet en borgerliste og meldt sin ind i et borgerligt valgforbund. Så nu er Cecilie Roed Schultz blevet politianmeldt på baggrund af noget, som vi i Enhedslisten har svært ved at opfatte som andet end et forsøg på at miskreditere vores spidskandidat på et meget spinkelt grundlag.

Cecilie Roed Schultz har for at være helt sikker på, at hun ikke har overtrådt nogen tavshedspligt, haft kontakt til blandt andre kommunens chefjurist. Hans og andres vurdering (på baggrund af ovenstående beskeder og kommentarer) er samstemmende, at der ikke umiddelbart er gjort noget ulovligt eller brudt nogen tavshedspligt.

Vi forholder os derfor meget roligt til den del af sagen og vi ser frem til at samarbejde med politiet om at få den belyst så godt som muligt, så vi kan komme videre og debattere politik – det er det vi gerne vil i Enhedslisten.

I Enhedslisten kæmper vi hver eneste dag for at gøre en positiv forskel i Fredericia. Vi er aktive i debatter på facebook og svarer ærligt på det vi bliver spurgt om. Vi mener, at en kultur, hvor man politianmelder hinanden partierne imellem for kommentarer på facebook, er en rigtig ærgerlig udvikling, som kun vil medføre, at færre politikere vil være til stede hvor borgerne er og deltage i debatterne. Men i Enhedslisten bliver vi ved! Vi vil have mere tillid, mere åbenhed og mere ærlighed. Ikke mindre.

I sidste ende er det vælgerne der bestemmer hvilke politikere de ønsker i byrådet og dermed hvilket politisk klima der skal være.