Forslag fra Enhedslisten: Luk aktiveringsindsatsen til sommer – giv familierne ferie sammen

Alle børn har ret til mulighed for ferie med deres forældre

Enhedslisten i Fredericia har indsendt et forslag til behandling på næste byrådsmøde. Forslaget skal gøre det muligt for alle børn at holde ferie med deres forældre.

Enhedslisten foreslår, at aktiveringsindsatsen i jobcenteret lukkes ned i tre sammenhængende uger i sommerferien. De sparede midler ønsker Enhedslisten at bruge på gratis ferieaktiviteter til familier i målgruppen i den aktiveringsfri periode.

”I sommers vedtog en række partier i Folketinget, at børn har ret til at holde ferie med deres forældre. Desværre er der en gruppe borgere, som ikke har mulighed for at tage ferie. Er man på integrationsydelse har man eksempelvis ikke lov til at holde ferie og dermed bliver børnene nødt til at være i daginstitution eller andet pasningstilbud – hele året. Det er ikke okay og det går ud over børnenes livskvalitet”, udtaler Enhedslistens byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz.

De familier, som har sværest ved at holde ferie, er de familier, hvor forældrene er på en ydelse, som ikke giver mulighed for ferie, vurderer Enhedslisten. Det er ikke kun integrationsydelsen der er et problem. Modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp, samt borgere i ressourceforløb eller borgere på revalidering har først ret til ferie med ydelse efter modtagelse af uddannelses- eller kontanthjælp uafbrudt i 12 måneder.

”Vi blev gjort opmærksomme på problematikken efter sommerferien. Herefter har jeg bedt om svar på nogle konkrete spørgsmål i forhold til emnet. Børn- og Skoleudvalget blev orienteret om svarene på mødet sidste tirsdag. Det er uden tvivl nogle af vores mest udsatte børn der er i klemme her og vi ønsker at hjælpe dem og deres familie”, fortsætter Cecilie.

Konkret vil forslaget komme til at betyde, at der i jobcenteret alene er et ’nødberedskab’ til stede i perioden og at jobcenterets eksterne samarbejdspartnere, såsom andre aktører, virksomheder og sprogskolen meddeles, at der i Fredericia er ’lukket ned for aktivering’.

 

Forslaget kan læses herunder:

Enhedslistens beslutningsforslag til byrådsmødet d. 4. december.

 

 

Baggrund:

Fra aftale mellem Venstre, Liberal Alliance og Konservative, Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om “Stærke dagtilbud – alle børn skal med i fællesskabet (9. juni 2017):

”Børn skal også have ferie
Alle børn har ret til et godt børneliv i og uden for dagtilbuddene. Børn har godt af et afbræk og et miljøskifte fra hverdagen i dagtilbuddet. Men ikke alle børn holder ferie fra dagtilbuddet og får derfor ikke det nødvendige miljøskifte. Aftaleparterne er derfor optagede af at understøtte, at alle børn får mulighed for ferie fra dagtilbuddet.”

Vi skal altså understøtte børns mulighed for at holde ferie med deres forældre. Børnene har ret til et godt børneliv uden for dagtilbuddene.

Børn hvis forældre modtager integrationsydelse, samt børn af modtagere af uddannelses- eller kontanthjælp og børn af borgere i ressourceforløb eller på revalidering, kan blive forhindret i at afholde ferie med deres forældre.

Borgere der modtager integrationsydelse har ikke ret til ferie. I juli 2017 var der i alt 78 børn i kommunen (fordelt på 23 0-5 årige, 47 6-10 årige og 8 10-18 årige), hvis forældre modtog integrationsydelse. Dette tal forvente

 

Forslag:  

  • Forvaltningen udarbejder en model for at indføre sommerferielukket i Jobcenteret i Fredericia, for at leve op til idealet om, at alle børn har ret til ferie. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget godkender den endelige model.
  • Den forventede besparelse skal investeres i gratis ferieaktiviteter til familier i målgruppen i den aktiveringsfri periode. Familie og Børnesundhed inddrages i dette.

 

 

Uddybning af forslagets forventede konsekvenser:

Der forventes en årlig besparelse på driftsbudgettet for beskæftigelsesområdet ved at aktiveringsindsatsen i Jobcenteret indstilles i 3 sammenhængende uger (eksempelvis ugerne 28, 29 og 30). Det er denne besparelse der ønskes brugt på ferieaktiviteter.

Konkret vil forslaget komme til at betyde, at der i jobcenteret alene er et ’nødberedskab’ til stede i perioden – til brug for varetagelsen af akutte henvendelser – eller henvendelser der ikke tåler udsættelse.

I forslaget ligger også implicit, at det meddeles samtlige af jobcenterets eksterne samarbejdspartnere, såsom andre aktører, virksomheder med videre, at der i jobcenteret i Fredericia er ’lukket ned for aktivering’ i ugerne 28, 29 og 30, hvorfor det i god tid forinden anbefales at dette indarbejdes i de pågældende aktørers årsplan.

Ligeledes oplyses det til eksterne partnere f.eks. sprogskolen, at der ikke, af Fredericia Kommune, købes ydelser i den pågældende periode, hvorfor perioden af samme årsag anses som en ’betalingsfri periode’ for kommunen.

Da en afledt effekt af Enhedslistens forslag vil være, at der ikke kan ske aktiveringsindsatser for borgere i Jobcenter Fredericia i eksempelvis ugerne 28, 29 og 30, så gives alle kommunens borgere på integrationsydelse og ressourceforløbsydelse som følge heraf aktiveringsfri i de pågældende 3 uger.